top of page

Gökyüzünden kül mü yağıyordu? Yoksa topraktan zehir mi fışkırıyordu? Bizi boğan, eriten şey neydi? Bir düşman: Ejderha, canavar, ifrit...

Yok anacım! Toplumsal olaylara müdahale şeysiymiş...

Göz gözü görmezken bir saçak altına sığınıp beklemeye başlamış AsiKeçi. Gelen yanaşmış, gelen yanaşmış, gelen yanaşmış... AsiKeçi omuz omuza, yanak yanağa, göz göze durmuş. Beklemiş, beklemiş, beklemiş...  Toplumsal olanlarla mücadele bitmiyormuş.  Omuz omuza, yanak yanağa, göz göze... Beklemiş, beklemiş, beklemiş... “Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini denediği gelişme evresiyle” mücadele bitmemiş. Eeeh!

Gözgözügörmüş... O kadar zaman irislerin içinde kaybolunca; düşmanı bulmuş. İmitasyon düşman,  tozdan keçeleşmiş şeytani kostümleri içinde müzede uyuklarken; reprodüksiyonları sokaklarda cirit atıyormuş... AsiKeçi çaresiz, güvenliği etkin kablosuz ağa bağlanmış. 7G ile..

Gaflet, Garabet, Gudubet, Girdap, Garez, Giz, Göz.

bottom of page