top of page

Kadim Yargı

Erin İlkcan Aslan
İllüstrasyon, 2017
Vinyl Üzerine Karışık Teknik

“İnanışa göre insanlar ölünce, ruhları Duat’ta (Mısır mitolojisinde yer altı dünyası, Araf) yargılanırdı. Bu yargılama, Hakikat’i temsil eden bir tüy yardımıyla yapılır. Duat’taki bir mahkeme salonuna Anubis (mumyalama tanrısı) tarafından götürülür ölünün kalbi, ki kalbin kişinin ahlaki durumunun kaydı olduğuna inanılırdı. Osiris tarafından yapılan bu mahkemede, ölünün ruhu temiz ise; Ammit, ölüye dokunamaz. Ruh, Osiris tarafından Aaru’ya götürülür; ama Maat’ın hakikat ve adaleti temsil eden devekuşu tüyü, ölünün kalbinden daha hafif ise Ammit, ölünün ruhu / kalbiyle beslenir ve ruh, Duat’ta (Araf’ta) kalmaya mahkum edilir; kişi, ikinci kez ölürdü.“

Osiris’in sınavlarından başarıyla geçmek, bireysel düalitede kontrolü sağlayan (iyi ve kötü yanının dengesini sağlayabilen) kişinin var olma sürecindeki davranışlarını formüle edebiliyor olması demektir. 

Tüm tutumlarında içsel bir iyilik ve dünyevi bir kötülük olan herhangi bir birey istenmeyen olarak Duat’ta sonsuza kadar kendi kontrastıyla yüzleşecektir. 

bottom of page