Çıplak Göz

Özlem Mengilibörü

Hiçbir şeye "çıplak" gözle bakmıyoruz aslında. Önyargılarımızla, ön bilgilerimizle, geçmişten gelen formasyonumuzla ve şartlanmışlıklarımızla bakıyoruz. Çoğu zaman da gerçekte olan şeyi değil, bunların bize "gör" dediğini görüyoruz.