Asikeçi Logosunun Kavramsal Açıklaması

January 19, 2015

 

 

Asikeçi logosu 70li yılların şehirlerarası seyahat firmalarının otobüslerinin üzerinde yer alan logolarını imliyor. Bu logoların çoğunda yer alan ortak elemanları kullanıyor.

Hayvan kültü çok bildik, binlerce kez kullanılmış, kullanılmaya devam eden bir sembolleştirme yöntemi. Devletlerden sucuk şirketlerine, borsalardan seyahat firmalarına kadar birçok kurumsal yapı kendinini en iyi biçimde temsil edeceğini düşünerek seçtiği hayvan imgeleriyle, binlerce yıllık mitler üzerine inşa etmiş görsel kimliğini. Her ne kadar 2000’den sonra giderek azalsa da Kamil Koç, Varan, Urfa Cesur, vb gibileri uçan, koşan, güç ve sürat timsali hayvan figürlerini kullanmayı sürdürüyor.
Tipografik olarak hatalı, acemice yapılmış olsa da italik yazının dinamizmini, kendine has kanatçık biçimli seriflerle süsleyip, figürle birleştirerek hız ve güç fikrini vurgular bu logolar. Anonimdirler, kim bilir kaç kez birbirlerine bakarak kopyanırken deforme olmuşlardır.

 

Seyahat firmaların, bu anonim ama nerede olsa hemen tanınan, görsel diline gönderme yaparak hemen herkesin ortaklaşa kullandığı, bir araya geldiği, yoldaş olduğu bir anı, durumu, kesiti göstermek istedik. Solfasol’e bakarsanız bu karşı olma, inat etme birlikteliği söz konusudur. ASİ'de de bunu biraz daha parodik ve oyunsu olarak vurgulamayı istedik.

Yerel, küresel sanat ortamına, ticari dolaşım darboğazlarına da karşı çıkışımızı keçinin inatla ve süratle ve hatta ASİ'nin bile aksi yönünde bodoslama koşuşunda gösterebiliriz diye umuyoruz.

Erhan Muratoğlu
http://www.erhanmuratoglu.com

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square