top of page

Life was unfolding with all the bureaucratic and political intensities but still flowing in its slow routine.  Behind the closed doors, places and people who cling to their own lives were simmering like a kettle. "Officials" and "civilians" - essentials of the social projects designed by the power elite - were packed like sardines in the carriages of public transport. Yet they each were heading to different destinations. The system maintainers, conformist, legitimate and reasonable, pay their debts with a pale complexion, while the “others” disrupt, with their uncanny freedom songs. 

Then something happened, not just one day, but one day after another. Unconditional sovereignty exploded like a volcano. Lakes of molten lava filled life like tar and just solidified. A boundary of tar seeped between their steps and their territory, the “others” left hanging in mid-air, alienated! Exiled to being dragged, their hope, freedom and love refuged to a land of dreams … Bureaucratic weightiness shifted gear to the litheness of Darkness as Tar. The list of persona non grata was bloating and bloating.

This is the adage of the story: Persona Non Grata / AsiKeçi

Keywords: abstention, accession, amendment, assembly, bureaucratic, collective, common, council, diplomacy, executive order, force of law, gender, freedom, justice, ID number, imposition, individuality, initiative, interest, masculine, mentality, militant, morality, obedience, political, power, printed, proper, public, reconciliation, referendum, religious, state of emergency, civil, civilization, sobriety, social, secular, solidarity,  stability, supreme election, unsealed, vested right.

Place / Date: Ulus Anafartalar Çarşısı / 15-20 Ekim 2017

Yaşantı tüm bürokratik ve politik yoğunlukları içinde barındırarak ama buna karşılık kendi ağır rutini içinde akıyordu. Kapalı kapılar ardında sahiplenilmiş hayatlar ve yerler bir çaydanlık misali usul usul tıkırdıyordu… Politik erkin toplum projelerinin temel unsuru olan “resmi” şahıslar ile “sivil” bireyler aynı toplu taşım araçlarının içinde balık istifi halde; ancak apayrı istikametlere yol alıyorlardı. Sistem sürdürücü, itidal kumkuması meşru ve makbul şahıslar soluk benizleriyle borç öderlerken, diğer tarafta rengarenk “ötekiler” tekinsiz özgürlük şarkıları söyleyerek huzur kaçırıyorlardı.

Derken günlerden her gün bir şey oldu. Yanardağ gibi patladı kayıtsız şartsız egemenlik. Yakıcı lav katmanları yığıldı hayatın üstüne katran gibi, sonra katılaşıp kaldı. Kendi topraklarıyla adımlarının arasına katran sınırları giren “ötekiler”, asılı kaldı boşlukta. Yabancılaştı. Sürüklenmeye sürgün oldu hayatları; umutları, özgürlükleri ve aşkları iltica etti düşler ülkesine… Bürokratik hantallık, KatranHalindeKaranlık kıvraklığına atmıştı vitesini artık. İstenmeyen kişiler listesi kabardıkça kabarıyordu.

Hikâyenin meseli burada: Persona Non Grata / AsiKeçi

Anahtar Sözcükler: adalet, ahlak, bireysel, bürokratik, cinsiyet, dayatma, dayanışma, dinsel, diplomasi, eril, erk, ilga, inisiyatif, itaat, itidal, istikrar, makbul, matbu, medeniyet, menfaat, militan, mühürsüz, müşterek, kanun hükmü, kamusal, kararname, kazanılmış hak, kimlik numarası, kolektif, kurul, olağanüstü hal, özgürlük, politik, referandum, seküler, sivil, tağyir,  toplumsal, tebdil, uzlaşma, yere ait olma, yüksek seçim, zihniyet.

Yer / Zaman: Ulus Anafartalar Çarşısı / 15-20 Ekim 2017

bottom of page